1. Polska 33 loty
2. Indie 16 lotów
3. Niemcy 8 lotów
4. Wielka Brytania 8 lotów
5. Włochy 8 lotów
6. Turcja 6 lotów
7. Egipt 4 loty
8. Oman 4 loty
9. Zjednoczone Emiraty Arabskie 4 loty
10. Bułgaria 2 loty
11. Chiny 2 loty
12. Cypr 2 loty
13. Finlandia 2 loty
14. Grecja 2 loty
15. Hiszpania 2 loty
16. Luksemburg 2 loty
17. Malezja 2 loty
18. Malta 2 loty
19. Maroko 2 loty
20. Tanzania 2 loty
21. Tunezja 2 loty
22. Węgry 2 loty
23. Norwegia 1 lot
24. Singapur 1 lot
25. Tajlandia 1 lot